Fakturagodkjenning fra Compello

Compello Fakturagodkjenning er en løsning for bedrifter som ønsker elektronisk fakturaflyt for å effektivisere hverdagen. Som markedsleder i Norge har Compello i over 15 år levert en komplett fakturaflyt tjeneste.

Tjenesten har et oversiktlig og brukervennlig grensesnitt som gjør at terskelen for å komme i gang er lav. Tjenesten er tilgjengelig på alle vanlige brukerflater, PC/MAC, smarttelefoner og nettbrett.

Compello flytskjemaCompello Fakturagodkjenning inneholder:

  •     Fakturaskanning
  •     Fakturatolkning (OCR)
  •     Fordeling
  •     Attestering
  •     Godkjenning
  •     Overføring til regnskapssystem

Compello bombeMed Compello Fakturagodkjenning kan fakturaer både mottas elektronisk og på papir. Fakturaer som mottas på papir skannes via en standard skanner eller multifunksjonsmaskin og sendes automatisk til Compello Fakturagodkjenning for tolkning. For at prosessen skal være så automatisk som mulig kan det etableres maler for dine viktigste leverandører slik at disse tolkes best mulig. Bilag og fakturaer fordeles deretter til medarbeiderne som skal attestere og godkjenne. Det kan etableres regler som gjør at fordeling av fakturaer og bilag fordeles automatisk etter gitte kriterier.

Etter at godkjenningsprosessen er gjennomført, overføres bilag og fakturaer automatisk inn i ditt økonomisystem med Compello Fakturagodkjenning.

Ved å effektivisere fakturaprosessene kan flinke og kompetente medarbeidere bruke tiden til andre oppgaver, slik at hver ansatt bruker sin kapasitet på de oppgavene som gir størst verdi.

Kontakt

Visste du at...

...du med Compello Fakturagodkjenning kan attestere og godkjenne fakturaer på smarttelefon og nettbrett? Enkelt og effektivt!

Compello logo