pdfSPSolution kan tas i bruk rett ut av boksen eller tilpasses ytterligere ved behov. Det lanseres fortløpende nye versjoner, både med ny funksjonalitet og for å støtte fremtidige versjoner av SharePoint og Office-pakken.

Integrasjon med MS Outlook

Med SPSolutions klientverktøy lagres inn- og utgående eposter og vedlegg effektivt og fleksibelt direkte fra Outlook. Håndter e-postene når de kommer inn/går ut, eller lagre mange eposter samtidig på et senere tidspunkt. Alt styres etter forhåndsdefinerte regler for å sikre felles behandling av informasjonen.


Selskaps- og personinformasjon som er lagret i SPSolution CRM er også tilgjengelig direkte fra Outlook.

Outlook

Dokumenthåndtering

Basis-modulen i SPSolution som bl.a. legger til rette for:

 • Metadatahåndtering
 • Søk og filtrering
 • Dokument typer
 • Basis selskaps- og kontaktdatabase
dokument

Prosjektstyring

Enkel lagring, gjenfinning og deling av all informasjon knyttet opp mot prosjekter. Prosjektene opprettes på bakgrunn av forhåndsdefinerte prosjektmaler, og inkluderer blant annet:

 • Prosjektmaler
 • Fast struktur
 • Deltagere
 • Oppgaver
 • Kalender
 • Dokumenter
 • E-post
 • Tilgangsstyring
 • Dokumentmaler med fletting av informasjon fra prosjektet
Prosjekt

CRM

Håndtering av all type informasjon relatert til selskaper og kontaktpersoner:

 • Selskapsinformasjon og kontaktpersoner
 • Dokumenter
 • E-post
 • Oppgaver
 • Avtaler
 • Notater
 • Dokumentmaler med fletting av informasjon fra selskapet
 • Selskaper og kontaktpersoner kan søkes opp, endres og legges til via MS Outlook

SPSolution CRM kan enkelt kombineres med f.eks et ERP-system, slik at selskapsinformasjon alltid endres ett sted.

crm

Intranett

Ferdig pakkeløsning for Intranett, som enkelt kan konfigureres til å matche strukturen til det enkelte selskap. Inneholder blant annet:

 • Adgangsregulering
 • Ferdig struktur for bl.a.
  • Ledelse
  • HR/Personal
  • Velferd
  • Avdelinger
 • Kunnskapsdatabase
 • Diskusjonsforum
 • Blogg
selskap

MS Office Integrasjon

Lagre informasjon fra MS Outlook, Word, Excel, PowerPoint direkte i MS SharePoint:

 • Enkel lagring av inn- og utgående epost, vedlegg og dokumenter
 • Effektiv metadata-håndtering
 • Lagre mange e-post'er og/eller dokumenter samtidig
 • Effektivt «google-søk» for å knytte informasjon mot riktig sted i SharePoint
  •    Prosjekt
  •    Avdeling
  •    Selskap/kontaktperson
  •    Etc

Er også integrert med Send til-funksjonaliteten i Windows Utforsker, for enkel lagring av filer og mapper.

Office
Publisering

Brukervennlig nyhets- og informasjonspublisering der en bl.a. kan publisere til flere steder i samme operasjon. Egen bildeopplastningsfunksjon med beskjæringsfunksjonalitet. Kan kombinere publisering med godkjennelse av informasjonen (f.eks av en redaktør), før den blir synlig.
Publisering
Felleskalender

Viser ansattes tilgjengelighet i dag-, uke- eller månedsvisning. Grupper på AD-grupper eller sett opp egne grupper i kalenderen. Kan også vise andre type ressurser, f.eks møterom.
kalender

Styre

Komplett løsning for tilgjengeliggjøring av styreinformasjon til styredeltagerne via iPad APP- Styredokumenter vedlikeholdes i MS Office / SharePoint

 • Automatisk tilgang til nyest versjon av styredokumentene
 • Søk, bla, zoom - all forventet pad-funksjonalitet er på plass
 • Gjør notater direkte i dokumentene på pad'en
 • Offline tilgang, f.eks ved bruk på fly
 • Fleksible sikkerhetsmekanismer
styre