Service- og driftsavtaler

Vi leverer IT-tjenester til kunder som ønsker å outsource sin IT-drift, helt eller delvis. Vi skal være en forlenget arm av din organisasjon, ha den nødvendig kompetansen og være rådgivere i din IT-hverdag.

Alle bedrifter er forskjellige, og hvilket servicenivå som passer best for hver enkelt avhenger av flere faktorer:

  • Antall brukere
  • IT-systemets kompleksitet og struktur
  • Intern IT-kompetanse
  • IT-systemets kritiske virkning på bedriften

Vedlikehold
Vi gir nettverket ditt fast periodisk vedlikehold og service. Det utføres forebyggende arbeid som øker stabiliteten og oppetid. Avtalen inkluderer en fast konsulent som kommer på besøk til faste tider. Et veldig bra alternativ for små og mellomstore nettverksløsninger.

Drift
Kostnadseffektiv og sikker fjerndrift og -overvåking av nettverk. Gjennom bruk av moderne verktøy og teknologi kan man sette alarmer på kritiske terskelverdier. Gjennom datainnsamling og alarmer monitoreres de faktiske hendelser kontinuerlig, og nødvendige tiltak kan iverksettes før kritiske hendelser oppstår. Ved en slik tjeneste kan kundene våre fokusere på egen kjernevirksomhet uten å ansette egne IT-mennesker i organisasjonen.

Serviceavtale
En serviceavtale er ideell for bedrifter hvor IT-systemet er særdeles kritisk for virksomheten, og hvor man er opptatt av dette
ivaretas på aller beste måte.

En typisk serviceavtale definerer et sett med maskiner og programvare (eks. servere og utstyr/programvare som er direkte knyttet
til disse) i avtalen. Kunden betaler da for at dette utstyret vedlikeholdes samt bistand når/hvis "uhellet" er ute. Også reservedeler/komponenter som må byttes ut/repareres er betalt for.