IKT serviceavtaler: Light - Basic - Pro - VIP

Med våre Serviceavtaler får du en rekke fordeler. Blant annet:pdf

  • Dokumentasjon av dine systemer*
  • Program for Remote Service (bistand og feilretting over linje)
  • Automatisk overvåkning med NetKlient
  • Helpdesk og Supporttjeneste, rutiner for rask feilretting*
  • Tilgang til Feilmeldingsportal for ditt firma, her logges alle oppgaver som utføres på ditt system*
  • Mulighet for inkludert fast service
  • Garantert responstid innen 1 time på drifts­kritiske tjenester på VIP og Pro-avtaler*
  • Garantert responstid innen 4 timer på driftskritiske tjenester på Basic-avtaler*

* Gjelder ikke Light serviceavtale.

Hvilke tjenester du får avhenger av hvilket servicenivå du velger. Se matrise under.

NetSolutions serviceavtaler
NetSolution tilbyr 4 nivåer på våre serviceavtaler; Light, Basic, Pro og VIP. Her er en oversikt over hva som ligger i de forskjellige avtalene:
serviceavtaler

 

Automatisk overvåkning med NetKlient
Automatisk overvåkning av dine systemer gir oversikt over hvilke opp­gaver som bør utføres for å sikre en høy kvalitet og oppetid for de ansatte. Systemet overvåkes automatisk fortløpende.

Responstid
Feilretting påbegynnes innen 1 time etter feil­rapportering av driftskritiske hendelser. Dette gjelder for server, ikke arbeidsstasjoner. Nærmere spesifikasjon av dette nedfelles i drifts­avtalen.

Fast pris
Vår VIP-avtale gir deg fast pris på definert drift og vedlikehold, noe som gir deg større forutsigbarhet i forhold til dine IT-kostnader. Omfanget og prisen på fast drift og vedlikehold avhenger av antall brukere og IT-systemets kompleksitet og struktur.

Priser og etablering for den enkelte avtale

Serviceavtaler-etablering