Service på mobile terminaler

Deltaservice består av fire selskaper som utfører service på forbrukerelektronikk. Disse er lokalisert i Kongsberg, Drammen, Oslo og Sverige. Gruppen utfører service for over 1000 forhandlere i Norge, Sverige, Danmark og Island, og utfører ca 600.000 service pr år.

Registrering av feil på mobile terminaler

Alle feil meldes til NetSolution på support@netsolution.no eller telefon: 919 11 000.

  • NetSolution logger sak til Deltaservice. Deltaservice vil da sende ut Postens returseddel og 2 stk. ordreinfo til kunde
  • Når feilen lagres hos Deltaservice sendes det epost til kunde
  • Produktet blir reparert og returnert direkte til kunde
  • Det er 3 måneders garanti på utført service fra Deltaservice


NetSolution har tilgang til Deltaservice internettbaserte servicesystem, Deltaweb. Dette er et system hvor butikken registrerer servicen direkte inn i Deltaweb. Her vil forhandler ha full oversikt over forsendelser, status på service, bilde direkte på ordre, SMS direkte til kunde, kommunikasjon direkte fra ordre til teknikker.

Dere vil få Login og Passord fra Deltaservice. Er det spesielle løsninger kan Deltaservice hjelpe til med dette.

Generelle feil og tips...


Servicetider
Deltaservice tilbyr p.t. følgende servicetider i antall virkedager (frakt- og leveransetider er ikke inkludert):
1 - 5 virkedager

Dette er generell servicetid med forbehold om lengre tid ved prisoverslag og dårlig tilgang på deler eller bytteenheter fra produsentene. Servicetiden kan også påvirkes av ferieavvikling eller helligdager, med forståelse fra forhandler.


Vi håndterer mobile terminaler fra følgende produsenter
- Nokia
- Sonyericsson
- Samsung
- LG
- Imate
- HTC
- Blackberry
- Sonim


Miljøpolitikk
Deltaservice tar miljøet på alvor og skal kontinuerlig jobbe for at vi påvirker naturen minst mulig.Vi skal sammen jobbe mot de løsninger som både gir best økonomisk gevinst og samtidig størst mulig positiv miljøpåvirkning. Samtidig skal alle tjenester og løsninger tilfredstille kravene i de aktuelle offisielle lover og godkjenningsordninger som disse er underlagt. Alle ansatte i Deltaservice skal gjennom sine miljøbeviste holdninger og handlinger, sørge for at vi sammen når de miljømålsettinger vi til en hver tid har i felleskap.

Vår målsetting er å yte den beste service til våre kunder og partnere, når det gjelder reparasjon, logistikk, kvalitet og miljømessige utfordringer.

 Deltaservice