Vanlige feil på mobile terminaler

Telefonen slår seg av
Sjekk at kontaktflatene på batteriet, og batterikontaktene på telefonen er rene. Hvis det er smuss eller noen form for korrosjon på disse vil telefonen kunne slå seg av. Bruk teknisk sprit på en Q-Tips til å rense kontaktflatene. IKKE bruk "Vertøy på boks" eller andre rensemidler som inneholder olje.

Telefonen lader ikke
Bytt til et batteri man vet er i orden, hvis telefonen nå tar lading er batteriet defekt.
Dersom telefonen har gått tom for strøm, eller ligget ubrukt en stund, kan det være for lite strøm på batteriet til at telefonen indikerer at den lader. Sett i laderen og la den stå i ca 30 min. Dersom den forsatt ikke indikerer lading etter 30 min bør den sendes til service.

Telefonen er død
Kontroller batteriet, sett inn ett batteri man vet det er strøm på. Får man da slått på telefonen, sjekk om telefonen tar lading. Hvis telefonen fungerer da, sjekk da lader og batteri. Fungerer ikke telefonen ved å prøve annet batteri, må telefonen inn til service.

Dårlig Standby
Standby tid er den tiden en telefon under optimale forhold kan være påslått uten at den brukes. Samtale tid er den tiden man optimalt kan sitte sammenhengende i en samtale.
Telefoner i dag har mange funsjoner  som sms/mms, belysning, spill, kamera, wap/internett. Bruk av disse funskjonene gjør at mobil telefonen bruker mer strøm, og dette vil redusere standby/samtale tiden betraktelig.

Det er viktig å holde seg til originale batteriene fra produsentene. Da disse batteriene er godkjent fra produsenten for bruk på sitt produkt, og som standby/samtale tiden er beregnet utfra. Uoriginale batterier har ikke samme kvalitet og korrekt kapasitet i forhold til de originale batteriene.

Får ikke sendt MMS
Sjekk instillingene. For korrekte innstillinger kan disse bli sendt som SMS fra operatørenes hjemmesider. Husk at man kun skal ha instillingene til den operatøren man har sitt abonnement hos. For noen operatører må man også aktivere GPRS på abonnementet for at man skal kunne sende MMS.

Får ikke mottatt MMS
Sjekk instillingene. For de fleste apparatene er standard oppsett at man kun kan motta MMS i "Hjemmenettverk". Man vil da kun motta MMS-meldinger fra personer som har samme operatør som seg selv. For å motta fra alle, må denne instillingen endres til "På" eller tilsvarende, avhengig av merke og modell.