Felles for alle bedrifter er det grunnleggende behovet for å lage, lagre, dele og gjenfinne informasjon. Dette er en prosess som gjentas flere ganger hver eneste dag, og det er her vi ønsker å hjelpe bedrifter.

Digitalisering handler om å forenkle og forbedre manuelle prosesser. Vi tilbyr rådgivning, løsninger og opplæring i hvordan bedrifter kan forenkle og forbedre sin arbeidshverdag.

kontakt meg nå kontakt meg nå

Digitalisering skal ikke være komplisert eller kostbart. Da er det mot sin hensikt. Derfor legger vi vekt på å effektivisere verktøyene og teknologien du allerede bruker i dag. 

Dokumentløsninger

Vi tilbyr en rekke løsninger for digitalisering som forbedrer og forenkler din arbeidshverdag. Ofte starter det med hvordan din bedrift håndterer dokumenter. 

Utskrift og dokumentløsninger

Det papirløse samfunnet er enda ikke en realitet. Mange opplever utfordringer når digital informasjon skal kombineres med papirbasert informasjon. Vår digitale løsninger for kopimaskinen kan gjøre det enkelt og raskt å produsere, dele og arkivere papirbaserte dokumenter.

les mer

Få full oversikt med AvtaleKontroll

Manglende kontroll på bedriftens avtaler, forpliktelser og dokumenter kan ha store konsekvenser. Ansatte må bruke produktiv tid på å lete etter informasjon, ugunstige/unødvendige avtaler løper videre og man mister oversikt over verdiene i bedriften. Høres dette kjent ut?

Les mer