I de aller fleste bedrifter er det ikke tilgangen på informasjon som er utfordrende, men å håndtere det på en effektiv måte. Det papirløse samfunnet er enda ikke en realitet. Mange opplever utfordringer når digital informasjon, skal kombineres med papirbasert informasjon. Ofte mister man oversikt og som regel bruker man masse tid på manuelle prosesser når man skal håndtere dette. Moderne teknologi kan gjøre det enkelt og raskt å produsere, dele og arkivere papirbaserte dokumenter. Våre løsninger for utskrift og dokumentløsninger hjelper deg med å forenkle disse prosessene, slik at du kan bruke produktiv tid på verdiskapning for bedriften.

Dokumentkultur

I de aller fleste bedrifter er det ikke tilgangen på informasjon som er utfordrende, men å håndtere det på en effektiv måte.

Moderne teknologi har gjort det enkelt å produsere og sende papirbaserte dokumenter.

E-post har på mange måter bidratt til ytterligere kaos. Hvem har vel ikke blitt inkludert i en mailsløyfe der et utkast, tilbud eller kontrakt skal revideres og godkjennes? Resultatet er en treg og uoversiktlig arbeidsflyt med utallige versjoner. Dokumenthåndtering handler om dokumentkultur i bedriften. Vi hjelper deg med en bedre dokumentkultur, slik at du kan benytte dine systemer og verktøy mer effektivt.

Sikkerhet og drift

Våre løsninger setter sikkerheten først. Løsningene er kryptert og beskyttet av antivirus, og samtlige løsninger driftes fra vårt bemannede driftssenter.

Fordeler

  • Proaktiv overvåkning og reparasjon
  • Distribusjon av forbruksartikler som blekk, toner, papir osv.
  • Rapportering og konsoliderte fakturaer
  • Sentral administrasjon
  • Kontinuerlig optimalisering

Digitalisering og arbeidsflyt

Vi tilbyr integrerte systemer som gir deg en hierarkisk struktur over kunder, leverandører og samarbeidspartnere knyttet opp mot kontakter, dokumenter, e-post, prosjekter og saker. Dette gir deg kontroll og rask oversikt.

I NetSolution har vi fagfolk som analyserer din arbeidsflyt og som følger deg inn i den digitale tidsalder.

Vi ser på dine viktigste dokumenter og hvordan bedriften anskaffer disse. Vi analyserer håndtering, tidkrevende utfordringer og potensiale for optimalisering. I tillegg følger vi dokumentene til de blir arkivert eller delt videre, og ser dette i sammenheng med hvor ofte man trenger å finne tilbake informasjon og hvordan man søker. Som med mye annet er rutiner og regler kritisk også for dokumenthåndtering. En viktig del av vår analyse er derfor å utrede konsekvensene av at informasjon ikke kan gjenfinnes eller at informasjon ender i gale hender.

Våre løsninger kan effektivisere

  • Generell dokument- og arbeidsflyt
  • Faktura-scanning
  • Attestering

Produkter og løsninger

Xerox Silver Partner
Les mer på XeroxCondifa

Condifa ble startet i 2003 av Olaf Silsand, baker, konditor og bransjemann gjennom mange år. i starten handlet det mest om bilde på kake og baser for iskrem. Etter hvert som årene har gått har vi knyttet til oss mange gode leverandører og utvidet produktspekteret gradvis. Vi har kunder over hele landet innenfor Ho-Re-Ca og bakeri.

Condia har hatt en utfordring i forhold til å kunne spore alle bestillinger, og har store mengder med ordrebekreftelser som det er viktig å gjøre søkbare. Disse dokumentene kommer med forskjellig antall sider pr ordre.

Netsolution og Best of Breed løste utfordringen vår ved å benytte programvare fra Nuance. Det er laget en innskanningsflyt som gjør at Condifa kan legge alle dokumentene i en skanner uavhengig av hvor mange sider hver enkel ordre består av. En automatisert arbeidsflyt OCR behandler alle dokumentene og leser ut ordrenummer på hvert dokument. Denne arbeidsflyten sørger deretter for at hver ordre blir slått sammen til et dokument, navngitt ihht til Condifa sitt behov og lagret i sharepoint. Siden alle dokumentene er OCR behandlet og lagret i arkiv kan de enket søke på hele innholdet i dokumentet.

Dette besparer mye tid på sortering av dokumenter før scanning. I tillegg er det enkelt å finne igjen det vi søker etter i dokumentet, samt at vi sparer mye plass til papirbaserte arkiver.

Samtidig er det en stor trygghet at det til enhver tid finnes en up-to date backup av alle våre innscannede data.