Gjør bedriften klar for Copilot for Microsoft 365!

Interessen for Copilot for Microsoft 365 er helt utrolig. Over 100 personer, fra omtrent like mange bedrifter har deltatt på våre webinar. I etterkant har det vært mange spørsmål og veldig mange ønsker å komme i gang så raskt som mulig! Det forstår vi, og vi gleder oss over engasjementet.Vi er klare, og vi har satt sammen en pakke som hjelper deg med å ta i bruk Microsoft 365 Copilot. Vi kaller det for «Copilot Ready».

 

Med “Copilot for Microsoft 365” kan du bruke alt av informasjon i dine systemer,
til å lage innholdet du ønsker og ber om! 

Med dette menes det at man får tilgang til kunstig intelligens i de kjente Microsoft-applikasjonene som Word, PowerPoint, Excel, Outlook og Teams. Dette betyr at du kan få hjelp til en rekke tidkrevende oppgaver og aktiviteter i arbeidshverdagen.

For godt til å være sant?

 

Nei, men du ta noen forhåndsregler. Organisasjonen må sikre at datagrunnlaget ikke inneholder sensitiv informasjon som ikke alle skal ha tilgang til. En typisk utfordring er at vi deler innhold med for mange, en annen er at vi ikke lagrer innhold på rett sted.

 

COPILOT READY

 

For å bli Copilot Ready, hjelper Netsolution deg med:

 • Kartlegging av systemkrav for Copilot
 • Avdekke sikkerhetsnivå på M365
 • Identifisere data lagringsområder (Teams/SharePoint/OneDrive/e-post m.m)
 • Delingsrapporter (for eksempel hva slags innhold er delt med hvem)
 • Gjennomgang av kartlagt informasjon

 

 

Denne pakken, inkludert kartlegging og gjennomgang av rapport koster 7.500,- eks. mva.
*Avgrenset til 1 dags arbeid

 

 

 

VEIEN VIDERE

 

Når din bedrift er klargjort for Copilot, kan vi selvsagt bistå dere med å få på plass sikkerheten dere trenger. På denne måten kan bedriften med trygghet benytte det mest spennende verktøyet vi har sett fra Microsoft.

 

Noen av oppgavene Netsolution kan bistå med er:

 • Innfri systemkrav for Copilot
 • Etablere sikkerhetsmekanismer på M365
 • Strukturere dokumentområder og rettigheter
 • Gjennomgang av dokumentdelinger og tilganger
 • Etablere kategorier for dokumenter (Sensitivity Labels)
 • Opplæring i bruk av Copilot

 

Utføres etter medgått tid/etter avtale