Våre løsninger forenkler og forbedrer prosesser tilknyttet kopi og print. Målet er å fjerne manuell håndtering og kvalitetssikre rutiner for dokumentbehandling. Samtidig fokuserer vi som alltid på miljøvennlige løsninger og kostnadsbesparelse for din bedrift. På denne måten ivaretar vi det viktigste rundt digitalisering, at det faktisk gjør ting lettere, raskere og mer bærekraftig for din bedrift.

Netsolution har alltid levert kostnads- og miljøbesparende kopimaskiner og rekvisita. Vi tilbyr også tjenester, løsninger og råd for deg som ønsker å forbedre og forenkler bedriftens dokumentbehandling i arbeidshverdagen.

jeg vil gjerne bli kontaktet om kopi og printløsninger jeg vil gjerne bli kontaktet om kopi og printløsninger

Vi har alltid fokusert på besparelser for våre kunder og klimaet, når det gjelder utskrift og kopiering. Det skal vi fortsette med, men vi tilbyr også løsninger for mer effektiv dokumenthåndtering, skanning og arbeidsflyt. Kopimaskinen skal være et nyttig verktøy og ikke et nødvendig onde. 

Hvordan kan vi hjelpe?

Dokumentkultur

I de aller fleste bedrifter er det ikke tilgangen på informasjon som er utfordrende. Aldri har vi produsert og sendt så mye dokumenter. Effektiv håndtering av papirbaserte og elektroniske dokumenter er nøkkelen. Vi kaller det dokumentkultur. 

Eksempelvis har de fleste benyttet e-post til å sende og revidere versjoner av et dokument til flere deltakere. Dette krever unødvendig mye serverplass i skyen og er ugunstig for miljøet. I tillegg skaper det tidstyver i form av treg arbeidsflyt og lite oversikt. 

Det finnes flere slike eksempler, der det finnes langt mer effektive løsninger for å skape en bedre dokumentkultur. Vi hjelper deg i gang!

Arbeidsflyt og skanning

Vi ser på dine viktigste dokumenter og hvordan bedriften anskaffer disse. Vi analyserer håndtering, tidkrevende utfordringer og potensiale for optimalisering. I tillegg følger vi dokumentene til de blir arkivert eller delt videre, og ser dette i sammenheng med hvor ofte man trenger å finne tilbake informasjon og hvordan man søker.

Skanning er sentralt i en god arbeidsflyt. Smart skanning til e-post eller til skyen, predefinert skanning basert på type dokument, OCR-behandling og attestering er noen av de smarte funksjonene vi tilbyr.

Sikkerhet og drift

Kopimaskinen er en potensiell sikkerhetstrussel om man ikke er bevisst. Den kan være en vei inn for dataangrep på nettverket eller tilgjengeliggjøre sensitiv informasjon på harddisken.

På våre kopimaskiner prioriteres sikkerheten først. Diskene er kryptert og har overskriving. I tillegg er de beskyttet av antivirus, samtidig som vi tilbyr sikker utskrift.

Vi tilbyr også drift og vedlikehold med våre egne serviceteknikere. Drift av kopimaskinen består av:

  • Proaktiv overvåkning og reparasjon
  • Distribusjon blekk, toner, papir etc.
  • Rapportering og konsoliderte fakturaer
  • Sentral administrasjon
  • Jevnlige service-besøk

xerox partner

Xerox Silver Partner
Les mer på Xerox