Vi

er en komplett IT-leverandør med spisskompetanse på IT, digitalisering, møterom og kommunikasjon. Vi tror på ny teknologi og smartere arbeidsmetoder, og vi kan hjelpe til med å finne de beste løsningene til deres behov. Vårt fremste fortrinn er at vi er små nok til å bry oss.

Leverer

man løsninger i dagens IT-verden, er det aller viktigste å kombinere kompetanse med innsikt. Du kan stole på at våre leveranser passer dine behov. Vi skyter ikke spurv med kanoner, vi tar ikke snarveier for å tjene på det selv. I Netsolution fokuserer vi på å levere alle prosesser så enkle, forståelige og transparente som mulig. Du skal være trygg hos oss.

Enklere IT

er vårt løfte i en kompleks og forvirrende IT-verden. Dette må ikke misforstås som enklere eller utdaterte løsninger. Snarere tvert imot. Vår jobb er å tette gapet mellom mennesker og teknologi. Med enklere IT mener vi sikre, brukervennlige og effektive løsninger, med forutsigbare kostnader. Vi vil forenkle din hverdag slik at du får en god brukeropplevelse.

Som avtalt

betyr å levere riktig løsning og kvalitet, til avtalt tid og pris. Dette har vært forankret i Netsolution siden oppstarten i 2003. Du skal være trygg på at det vi lover, er det vi leverer. Vi følger opp for å sikre at leveransen blir en suksess slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Typisk Netsolution

Vi har lyst til at du skal kjenne oss igjen. Selvfølgelig er folka hos oss ulike, men likevel har vi mål om at kulturen vår preger alle hos oss. Derfor er verdiene våre mer enn ord. Verdiene lever. De sier noe om hvem vi er, hvordan vi forholder oss til folk og på hvilken måte vi løser våre arbeidsoppgaver.

Vi skal være solide, løsningsorienterte og personlige.