Det er ikke noe nytt at Microsoft 365 gir deg muligheten til å jobbe hvor som helst, når som helst og på hvilken måte du ønsker. Det er kort sagt en bedre måte å arbeide på. Ved å bruke apper og tjenester som de ansatte allerede er trygge på, øker sannsynligheten for at jobben blir gjort.  

Microsoft 365 er en omfattende løsning hvor mulighetene er ubegrenset. Vårt fokus er å benytte Microsoft 365 til å styrke sikkerheten, legge til rette for effektiv informasjonsdeling og digitale samarbeid, samt redusere IT-kostnader. 

jeg vil gjerne bli kontaktet om Microsoft 365

Ofte snakkes det om at den nye og nåværende generasjonen av arbeidstakere krever mer fleksibilitet og mobilitet, og at skillene mellom arbeidstid og fritid viskes vekk. Denne tankegangen blir gjerne kalt den hybride arbeidsplassen.

Med Microsoft 365 kan man tilrettelegge for at jobben blir like godt utført, enten det er på kontoret, hjemme på kveldstid eller på farten. Om den hybride arbeidsplassen passer for din bedrift, vet kun du. Det som er sikkert er at de aller fleste bedrifter vil ha glede av å utnytte mulighetene for sikkerhet, fleksibilitet produktivitet og samhandling i Microsoft 365. 

Verdiskapning i Microsoft 365

Sikkerhet

God IT-sikkerhet handler om å redusere risikoen for dataangrep, uten å redusere brukervennlighet. Et dataangrep kan være fatalt for bedrifter, og majoriteten skyldes menneskelig svikt. Det kan være vanskelig å vite hva man skal beskytte seg mot, hvordan man skal gjøre det og hvordan man skal kontrollere at tiltakene praktiseres av brukerne. 

Sikkerhetsfunksjonene i Microsoft 365, tilbyr muligheten for en sømløs, sentralisert og automatisert sikkerhetsløsning hvor dine data og brukere er hovedfokus:

 • Sentral administrasjon av sikkerhet
 • Multifaktor-autentisering
 • Automatiserte sikkerhetsregler
 • Kryptering av disk
 • Betinget tilgang
 • Windows Defender og avansert trusselbeskyttelse

Samhandling

Microsoft Teams er det fremste samarbeidsverktøyet til Microsoft. Pandemien førte til at mange bedrifter fikk øynene opp for Teams. Ikke bare som videokonferanse, men som et verktøy for å kommunisere og samarbeid på ett og samme sted, både internt og eksternt.

Teams utfordrer våre tradisjonelle arbeidsmåter, men gir oss helt nye muligheter innenfor samarbeid og effektivitet. Ved å ta i bruk Microsoft Teams kan du glede deg til følgende fordeler: 

 • Strukturert fildeling og kommunikasjon i ulike team og kanaler
 • Viktig og relevant informasjon er tilgjengelig uansett
 • All informasjon og historikk blir lagret
 • Versjonskontroll
 • Tilpasset tilgang på brukernivå
 • Varslinger
 • Ubegrenset chat, videkonferanse og samtaler
 • Integrasjon mot Office-applikasjoner

Produktivitet

Effektivitet og produktivitet handler om brukervennlige mekanismer som gjør at jobben blir gjort raskere og bedre. Med appene OneDrive og SharePoint kan man dele og synkronisere filer med hele bedriften eller kun noen få utvalgte. Med full versjonskontroll og endringshistorikk, er det veldig enkelt for flere å samarbeide på samme dokument. Om man ønsker, kan man sette opp arbeidsflyt eller oppgavelister.

Filene har du med deg på både PC, mobil og nettbrett uansett tid og sted.

Applikasjoner

Som alltid gir Microsoft 365 deg et utvalg av nyttige applikasjoner. Alle lisensierte brukere har tilgang til flere lokale installasjoner, web-applikasjoner og applikasjoner for mobilen. Fordelen ved å ta i bruk applikasjonene er at de enkelt kan integreres og er tilgjengelig uansett hvor du er. 

Kostnadskontroll

Microsoft 365 leveres i ulike abonnement, etter hva man har bruk for. Abonnementet belastes per bruker per måned, til en fast månedspris. Ved å anskaffe Microsoft 365 kan man kutte ned på kostnader til programvare. 

Funksjonene i Microsoft 365 viser seg å redusere kostnader tilknyttet administrasjon av IT, håndtering av enheter og sikkerhetsrelaterte kostnader.