Sikkerhet er viktigere enn noen gang, men hvorfor? Hva er konsekvensene og hva kan man gjøre? I 2016 økte antall utførte hackerangrep med over 300 prosent.

Angrepene blir vanskeligere å beskytte seg mot og konsekvensene blir større. 72 prosent av bedriftene som ble infisert mistet tilgang til filene sine i over to dager eller mer.

Angrepene berører alle bransjer og i gjennomsnitt blir man utsatt for mindre og større hackerangrep hvert eneste minutt. EUs personvernsforordning vil samtidig bøtelegge bedrifter som ikke prioriterer datasikkerhet. 

I mange tilfeller er det nok med et tastetrykk på et tilsynelatende troverdig vedlegg, en lenke eller pop-up i nettleseren. I andre tilfeller er det sikkerhetshull som oppstår på grunn av sårbar infrastruktur. Vår moderne arbeidshverdag krever mye kommunikasjon over internett og tid, sted og hvilken enhet man jobber på er ikke lenger av betydning. Dette gjør sikkerhet kritisk på både brukernivå og i forhold til infrastruktur.

Vår helsesjekk avdekker svakheter rundt sikkerhet og hvilke tiltak man kan gjøre. Vi har fokus på de nødvendige områdene for å sikre deg mot fremtidige angrep.

Hardware og software

Det mest grunnleggende innen IT er at hardware vil feile. I vår helsesjekk undersøker vi status på hardware rundt både server, klient og nettverk. For eksisterende driftskunder holder våre driftskonsulenter kontroll på hardware-tilstand. Det samme gjelder for operativsystem, software- og firmware-versjoner. Eldre utgaver er mer sårbare for angrep og må oppdateres og eventuelt oppgraderes.

Backup

En pålitelig og heldekkende backup er avgjørende om katastrofen inntreffer. Like viktig er rutiner for gjenoppretting og utrulling av backup. Vi sikrer deg med backup for både oppsett og innhold på våre servere. Du skal aldri være lenge nede og du skal aldri miste mye arbeid. Din backup er alltid fersk, lagret i Norge og på minimum to lokasjoner for redundans. Vi tilbyr også backup av klienter og Office 365.

Antivirus

Vi ønsker å avlive myten om at antivirus fører til tregheter og irriterende varsler på skrivebordet. Antivirus er viktigere noen gang. Netsolution leverer antivirus som administreres sentralt, integrert med Office 365, alltid oppdatert med beskyttelse mot de nyeste truslene og som kjører i bakgrunn uten å stjele ytelse.

Klienthåndtering

Hvor mange enheter jobber du med? Kanskje du har en jobb-PC, hjemme-PC, et nettbrett og en mobil? Hvordan vet du at alle disse enhetene er forsvarlig sikret? Vi hjelper vi deg med å holde orden på hvilke enheter som benyttes av dine medarbeidere og om de møter sikkerhetskravene påkrevd.

HVORDAN KAN DU GJØRE BEDRIFTEN MER SIKKER?

IT-sikkerhet er et veldig aktuelt og omtalt tema. Man hører gjerne at trusselbildet aldri har vært mer alvorlig og omfattende enn det er nå. Og stadig flere opplever slike hendelser.

Dette er en realitet. Næringslivets Sikkerhetsråd utførte, i 2016, Mørketallsundersøkelsen. Dette er en av de mest omfattende og grundige undersøkelse gjort rundt sikkerhet i norske bedrifter. Undersøkelsen avdekket at majoriteten av sikkerhetsbrudd forekommer på grunn av tilfeldighet, uflaks, menneskelige feil og manglende kunnskap om sikkerhet hos medarbeidere.

Med andre ord, sikkerheten forårsakes gjerne av uheldige handlinger vi gjør selv.

Les mer Fler tips

20 prosent av bedriftene som betaler løsepenger for å få filene dekryptert, får aldri filene tilbake.

Gi meg råd om sikkerhet

Intep AS

Intep as ble etablert i 1996 og er i dag en betydelig leverandør av gulvtjenester som installering av linoleum, vinyl, parkett, tepper, teppefliser, gummi og nødvendig underbehandling.  Det er i dag ca. 25 medarbeidere i selskapet fordelt på kontor, lager og byggtapetserere.

Netsolution har vært leverandør av IT-tjenester til Intep siden 2003. 

Daglig leder i selskapet, Pål Sandboe legger vekt på å utvikle samtlige medarbeidere etter markedets behov og fremtidens krav til kunnskap og kompetanse.

I en hektisk hverdag er også IT blitt forretningskritisk for å oppnå effektivitet, Netsolution har ansvaret for at IT løsningene fungerer og er en stabil leverandør som både gir oss råd og lytter til oss som kunde.

Pål Sandboe, daglig leder Intep AS.