Teknologien vi benytter har gjort oss sårbare for angrep. Noe så enkelt som en «smart» kaffemaskin koblet til bedriftens nettverk kan være veien inn til dine datasystemer.

Hva kan du gjøre for å beskytte deg selv og bedriften? Bevisstgjøring, kunnskap, rutiner og gode systemer er avgjørende.

jeg vil gjerne bli kontaktet om sikkerhet jeg vil gjerne bli kontaktet om sikkerhet Sikkerhets-sjekk Sikkerhets-sjekk

Ca 80% av norske bedrifter blir utsatt for dataangrep hver eneste år. Over 50% skyldes menneskelig svikt. Næringslivets Sikkerhetsråd spår at forekomsten og alvorligheten av dataangrep vil øke betraktelig.

Årsaker

Dataangrep kommer i ulike varianter. Oppfordringene rundt IT-sikkerhet kan oppleves som en moderne skremselspropaganda, men stadig flere får smertefullt erfare at det er reelle trusler vi står ovenfor. Årsakene til økningen i antall sikkerhetstrusler og dataangrep skyldes gjerne:

 • IT-sikkerhet er basert på manuelle rutiner

 • Manglende opplæring rundt IT-sikkerhet

 • Mer komplekse og sofistikerte angrep

 • Bruk av flere enheter til jobb (PC, nettbrett, mobil)

 • Arbeid utenfor kontoret på ubeskyttet eller offentlige nettverk

 • Ulike enheter er koblet til bedriftens nettverk (IoT)

Konsekvenser

 Dataangrep kan ha fatale konsekvenser for bedriften hvis man ikke har gode nok rutiner eller sikkerhetsløsninger. Som regel opplever man en eller flere av disse konsekvensene:

 • Sensitiv informasjon kommer på avveie

 • Tap av forretningskritisk data

 • Innfrielse av løsepengekrav

 • Nedetid/produksjonstans med tapt omsetning/arbeidstid

 • Tap av omdømme, tillitt og anseelse

 • Kostnader ved gjenoppretting

Hvordan kan vi hjelpe deg med IT-sikkerhet?

Ingen leverandør av IT-sikkerhet kan stille noen garanti for at man ikke blir rammet av dataangrep.
Det finnes allikevel flere tiltak for å redusere risikoen og konsekvensene. 

Sjekk av din sikkerhet

Trusselbildet endres jevnlig. En sikkerhetskonsultasjon vil avdekke potensielle svakheter og sikkerhetshull, samtidig som vi ønsker å øke din bevissthet og kompetanse.

Sentralisert sikkerhetsløsning

Enklere IT bygger på en automatisert og sentralisert sikkerhetsløsning for bedriftens enheter og brukere. Dette gjør at angitte sikkerhetstiltak faktisk blir overholdt. 

Backup og gjenoppretting

Backup av bedriftens data og skytjenester er kritisk når uhellet inntreffer. Vårt driftssenter bistår med overvåkning, gjenoppretting og revisjoner ved behov. 

Nettverk

Vi hjelper deg med å sikre nettverkstrafikken, tilkoblinger og sikkerhetsfunksjoner på komponenter som brannmur, aksesspunkter, kopimaskiner med mer. 

Drift og overvåkning

Som avtalekunde i vårt driftssenter får du proaktive fagkonsulenter. Vi avdekker potensielle sikkerhetshull så langt det er mulig og prioriterer deg hvis uhellet inntreffer. 

Kurs

Nøkkelen til god IT-sikkerhet er kunnskap om hvilke trusler som finnes og hvordan man skal unngå de. Våre konsulenter og rådgivere hjelper deg med å lære opp dine medarbeidere.

sikkerhetskurs