Den moderne arbeidsplassen handler om å jobbe smartere. Økende informasjonsmengde og informasjonsutveksling, gjør at bedrifter tar i bruk flere skytjenester for å løse komplekse behov. Digitaliseringsprosessen kan derimot skape nye problemer. For mange systemer, ulike arbeidsoppgaver, ugunstig bruk, vaner, endringsmotstand og varierende IT-kompetanse. Slike barrierer gjør kostbar og ressurskrevende digitalisering til en risiko for bedrifter. 

Vår løsning for den moderne arbeidsplassen, kombinerer de beste funksjonene man kjenner fra Microsoft 365. Hele bedriften kan jobbe i et felles system via nettleser, Outlook og/eller Teams, slik man alltid har gjort. Enklere blir det ikke. Bli kjent med Workpoint – et rammeverk basert på Microsoft SharePoint. 

jeg vil gjerne bli kontaktet om workpoint book demo

Det å bruk appene i Microsoft 365 isolert, hver for seg, er fint. Mulighetene ved å kombinere de i en løsning, er ubegrenset. Der det ikke finnes grenser, er enkelthet, struktur og fornuft kritisk. Løsningen bygger derfor på en standardisert arbeidsmetodikk, men skreddersydde moduler tilpasset rollen man har. Perfekt for bedrifter som ønsker å sette en strek for unødvendig og tungvinn arbeidsmetodikk, kaotisk filhåndtering og ugunstig deling av informasjon. For din bedrift, kan du derfor forvente følgende av Workpoint 365:

  • Strukturert håndtering av dokumenter, epost og chat
  • Profesjonell styring av salgsmuligheter og prosjekter
  • Smart oppgavebehandling
  • Ryddig håndtering av interne saker (HR)
  • Verktøy for kvalitetsikring (administrasjon)
  • Fleksible og skalerbare moduler
  • Mulighet for integrasjon mot 3.parts programvare
  • Kjent brukergrensesnitt via nettleser, Outlook eller Teams
  • Sømløst arbeid mot appene du kjenner i Microsoft 365

Vi tilbyr ferdige moduler for populære bruksområder som…

Prosjekt

Prosjektmodulen  i Workpoint 365 gir deg full kontroll over pågående prosjekter, samt fremdriften i et hvert prosjekt. Interne og eksterne prosjektmedarbeidere kan enkelt inkluderes i prosjektene, med tilpasset tilgang.

Med funksjoner som oppgavestyrt prosesstyring, vil man kunne gjennomføre både små og store prosjekter på en smidig måte. I tillegg, får man helthetlig struktur på alt fram involverte firmaer, ansvarspersoner og roller, til sentrale dokumenter, kommunikasjon og revisjoner (versjonskontroll).

Salg

Veldig mange har et CRM-system for å håndtere kunder og salgsprosesser. Allikevel, ser vi at mange opplever problemer med komplekse, tidkrevende og omfattende systemer. Ofte investeres det mye i ressurser i systemer, som ikke blir utnyttet eller brukt.

Salgsmodulen i Workpoint 365, gir deg funksjonene du faktisk trenger og minimerer tidsbruk. På en enkel måte, får du struktur på kunder, kontaktpersoner, dokumenter, kommunikasjon og aktiviteter i hele prosessen fra lead til kunde og/eller fra tilbud til kontrakt. Hele prosessen forenkles med en sømløs integrasjon mot appene du allerede sitter å jobber med i Microsoft 365. 

Saksbehandling

Håndtering av saker kan være frustrerende og tidkrevende, spesielt om historikken mangler.

Med Workpoint 365 sin modul for saksbehandling får du full oversikt over krav, dokumenter, kommunikasjon og oppgaver i hele sakes livssyklus. Men flere smarte funksjoner, kan man forvente en mer strukturert og automatisert form for saksbehandling. På denne måten, kan du tilby servicen som dine kunder fortjener.

HR

Et godt HR-system er viktig for både bedriften og den enkelte medarbeider. En attraktiv arbeidsgiver bør man kunne ta vare på, og følge opp på sine ansatte under hele arbeidsforholdet. 

Løsningen Workpoint 365 tilbyr for HR, innebærer å opprette og behandle medarbeidersaker på en forsvarlig og god måte. Enhver medarbeider opprettes med en egen side, hvor informasjon som personalia, medisinske dokumenter, attester, kurs, kompetanse, saker og kontrakter arkiveres og oppdateres.

I dette systemet kommer ingen informasjon på avveie, og etter endt ansettelsesforhold slettes dataene for å ivareta reglene for personvern (GDPR).

Administrasjon

Workpoint 365 har utviklet en modul for administrasjon som handler om sikre kvalitet på interne rutiner og prosesser. Uansett om man leder en bedrift med 30 eller 300 ansatte er det verdifullt at bedriftens retningslinjer og rutiner er tilgjengelige, uansett når eller hvor man trenger.