Har du tenkt over konsekvensene av at en inngående samtale ikke kommer frem? Eller at en kollega ikke lykkes med å sette over en viktig samtale til deg?

Dette er eksempler på viktigheten av god kommunikasjon, noe som er udiskutabelt viktig og grunnleggende for oss i NetSolution. Når kommunkasjonsflyten ikke fungerer, stopper ting opp, gjøremål blir forsinket, tidsfrister blir brutt og inntekter går tapt. Våre fagfolk innen telekom er lidenskapelig opptatt av hastighet og stabilitet til riktig pris.

Telefoni

Telefoni har utviklet seg i takt med IT-bransjen, men fortsatt er det en del bedrifter som benytter tradisjonell fasttelefoni. Samtidig har de fleste ansatte også en mobiltelefon. Mange beholder dagens løsninger på grunn av skepsis til endringer, dette fører til at man har lite praktiske løsninger som ikke fungerer sammen i tillegg til økte kostnader i form av abonnement og vedlikehold. Vi tror på enkelhet og skreddersøm. For oss er det like viktig at sentralbordet har et godt hodesett og et intuitivt sentralbord med ønsket funksjonalitet, som at den utegående selgeren kan ta med seg sine presentasjoner på en rask smarttelefon.

Vi gir deg

  • Oppsett av profesjonelle og intuitive sentralbordløsninger
  • Fleksibilitet for å kombinere tradisjonell telefoni og mobile løsninger
  • Valgfrihet rundt leverandør og løsning
  • Stort sortiment av utstyr, programvare og tilbehør
  • Styring av dine abonnement sik at du alltid har riktig abonnement til best pris

Internett

Selv om enkelte kritiske røster avfeide internett som en flopp som ville dø ut etter noen år, har internett kommet for å bli.

Tilgang på raske internettlinjer blir av de fleste sett på som en selvfølgelighet.

Vår kommunikasjon med omverden over nett er kun i startfasen. Vi jobber mer med programvare over linje (skytjenester), mange anskaffer trådløse møterom, flere streamer musikk for å jobbe mer produktivt, automatiserte prosesser (digitalisering) øker trafikk og vi jobber med flere enheter. Dette er bare noen faktorer som gjør at vi belaster internettlinja mer samtidig som vi blir mer avhengig av den. Kanskje er internett så kritisk for din bedrift at du trenger en backup-linje i tilfeller ved linjebrudd?

Det finnes mange leverandører, teknologier, begreper og hastigheter. NetSolution har flere riksdekkende partnere og våre fagfolk håndterer alt med internettlinjen for deg.

teknologikonferansen 2019

Finnes det ikke en app for sånt?

Dette har blitt et normalt uttrykk i nyere tid og reflekterer våre forventninger til effektivitet og tilgjengelighet. Smarttelefonen har etablert seg som et kraftig verktøy på lik linje med en PC. E-post, CRM, Office-pakken og Skype for Business er bare noen av verktøyene man benytter på PC og som finnes som applikasjoner til mobilen. Hadde det ikke vært kjekt å ha med seg alt av relasjoner, dokumenter, prosjekter og historikk i bukselomma?

Med god dekning og hastighet gir NetSolution deg en sømløs hverdag der avstander viskes ut.

GLEM MASET OM DAB

KNUT–ERIK ANFINSEN

AV: KNUT–ERIK ANFINSEN
Salg

Mobil 99558844

Visste du at du ikke trenger DAB-radio i bilen?

Du trenger bare en smarttelefon og ett abonnement med nok data tilgjengelig.

Du kan laste ned forskjellige apper for de forskjellige kanalene som finnes.

Ellers finnes det også tredjeparts apper, som for eksempel radio.no,, TuneIn eller Radium.

Her ligger det radiokanaler fra hele verden.

En av fordelene med nettradio er at den bufrer opp sendingen, slik at hvis du mister signalene en kort periode vil sendingen fortsette der den slapp.

Les mer Fler tips

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA

Vi har benyttet fasttelefoni basert på hussentral i mange år. I 2015 stod vi foran valg mellom å skifte den ut eller foreta en forholdsvis kostbar oppgradering.

Dette ville i så fall kun blitt en midlertidig løsning da det ville dukke opp begrensninger i fremtiden. Vi ville derfor undersøke flere muligheter.

Netsolution ble da valgt som rådgiver og leverandør

Valget falt på Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, som er satt opp og blir supportert av Netsolution. De håndterer alt av evt. endringer i løsningen, tillegg, abonnementer og service for oss, og dette har fungert veldig bra.

Løsningen er bra, dekningen er bra og service fra Netsolution er utmerket.

Gry Olavsbråten, kontorleder