Hvordan du jobber i fremtiden, avgjøres av hva du gjør i dag

De aller fleste bedrifter ønsker å få mer ut av sin virksomhet, i form av bedre resultater. Det betyr at man enten må øke inntekter eller redusere kostnader. Som regel har man utarbeidet konkrete planer for å oppnå dette. Men hva om IT-systemene dine og arbeidsmetodikk kan være med på forsterke dine prestasjoner og samtidig skape en bedre arbeidshverdag? 

I Netsolution er trygge, tilgjengelige og produktive IT-løsninger en forutsetning for våre leveranser til våre kunder. Hva betyr dette? I de aller fleste bedrifter bruker man hver eneste dag på å lage, lagre, dele og gjenfinne informasjon og dokumenter. Det er en prosess som gjentas flere ganger daglig. Vi mener derfor at nøkkelen til en bedre arbeidshverdag ligger å gjøre denne prosessen så sikker, tilgjengelig og brukervennlig som mulig. 

I vår hverdag snakker vi med mange bedrifter som kjenner seg igjen. Manglende struktur og kontroll på bedriftens data forårsaker kostbare og unødvendige tidstyver. I tillegg, opplever mange at det er tungvint og ustabilt å få tilgang utenfor kontoret, samtidig som IT-sikkerhet kommer i bakre rekke. 

50 % av norske arbeidstakere oppgir at de bruker opptil 30 minutter hver dag på å lete etter informasjon og dokumenter. Har du tenkt på hva dette utgjør i kostnader og tapte inntekter for din bedrift?

Dessverre er det slik at man verken finner tid eller energi til å ta tak i slike utfordringer på egenhånd. Derfor ønsker vi i Netsolution å starte året med å fokusere på din arbeidshverdag. Våre løsninger for Enklere IT, Dokumentkontroll og Teams er blant våre mest etterspurte løsninger. Vi har de gode rådene og kompetansen…

…men det starter med deg. Book demo med oss i dag!

BOOK DEMO

*Alle som booker demo i januar, er med i trekningen av en Apple iPad Wifi + Cell

    Ja, jeg ønsker å motta produktinformasjon, tilbud og invitasjoner til seminarer på elektronisk post fra Netsolution. Dersom jeg ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan jeg når som helst gi beskjed om dette.