Som kunde skal du oppleve Netsolution som en effektiv enhet der du kan stille spørsmålene dine til flere personer og få samme svar. Dette oppnås via gode systemer, tett samarbeid og god kommunikasjon mellom personer med ulik spesialkompetanse. 

I tillegg til å ha teknisk kompetanse på de ulike produktområdene, fyller våre konsulenter ulike roller.

Sparringpartner

Dagens systemer er mer komplekse enn noensinne. Hybride infrastrukturer, skytjenester, integrasjoner og arbeid fra flere enheter, lokasjoner og tidspunkter gjør det vanskelig å ha kontroll. Om man samtidig skal ha full oversikt over kritiske komponenter og tjenester, holde seg oppdatert på produkter og i tillegg yte support til medarbeiderne, kommer man gjerne til kort. Våre konsulenter bistår med å gjennomføre jevnlige helsesjekker, gi råd på enkelte fagfelt eller avlaste med faste driftsdager. 

Løsningsdesign

Ved utforming av løsningsforslag er det primært den merkantile kontaktpersonen i Netsolution som holder dialogen med deg, men bak ethvert løsningsforslag er også en teknisk fagkonsulent involvert. Dette betyr at våre design av løsninger ikke er basert på teori og gode intensjoner, men hva som faktisk fungerer i praksis. Vi bistår gjerne om du som IT-sjef skal designe og implementere en løsning for din bedrift.

Prosjektledelse

I tillegg til rådgivende og tekniske konsulenter inkluderer hvert prosjekt også en prosjektleder fra Netsolution. Dette betyr ytterligere kvalitetssikring, en oversiktlig fremdriftsplan, koordinering med andre leverandører og presisjon i leveransen. Våre prosjektledere sørger med andre ord for at vi leverer som avtalt.

Integrasjon

De fleste bedrifter benytter én eller flere former for programvare i sin hverdag. Noen av disse skal integreres med hverandre mens andre skal erstattes eller tas i bruk i nye versjoner. Fellesnevneren er at infrastrukturen må være riktig skalert og at integrasjonen med resten av IT-miljøet skal være sømløs. I Netsolution drifter vi infrastrukturer med et svært stort mangfold av ulike tjenester og applikasjoner fra ulike bransjer. Våre konsulenter hjelper gjerne med bedre integrasjon av dine programverktøy.

Våre konsulenter har i gjennomsnitt vært en del av Netsolution i ti år. Dette er langt over snittet i bransjen og et tegn på kvalitet og kundetilfredshet.

Bestill konsulenttjenester

Intep AS

Intep ble etablert i 1996 og er i dag en betydelig leverandør av gulvtjenester som installering av linoleum, vinyl, parkett, tepper, teppefliser, gummi og nødvendig underbehandling.  Det er i dag 25 medarbeidere i selskapet fordelt på kontor, lager og byggtapetserere.

Vi har vært leverandør av IT-tjenester til Intep siden 2003. 

Daglig leder i selskapet, Pål Sandboe legger vekt på å utvikle samtlige medarbeidere etter markedets behov og fremtidens krav til kunnskap og kompetanse.

I en hektisk hverdag er også IT blitt forretningskritisk for å oppnå effektivitet. Netsolution har ansvaret for at IT-løsningene fungerer og er en stabil leverandør som både gir oss råd og lytter til oss som kunde.

Pål Sandboe, daglig leder Intep AS.