Om du prøver å navigere deg frem uten kart og kompass, blir det vanskelig å nå målet. Dette gjelder også i utformingen av en IT-strategi. Selv om du vet hvordan den ideelle arbeidshverdagen skal være når du ikke målene uten god oversikt over IT-miljøet, brukernes arbeidsmetodikk, hvilken retning du beveger deg og hvilke muligheter som finnes.

I Netsolution følger vi en grundig prosess for å sikre at våre kunder når sine mål, uansett hva målet er og hvilket utgangspunkt man har. 

Vi i Netsolution vet at krav, behov og ønsker varierer fra bedrift til bedrift og fra bransje til bransje. Denne forståelsen er avgjørende når vi utvikler IT-strategier sammen med våre kunder. Derfor jobber vi med å gi råd og IT-verktøy tilpasset din bedrift og din bransje, slik at du kan gjøre dine kunder mer fornøyd.

I Netsolution begynner en suksessfull IT-strategi med å identifisere arbeidsmetodikk hos våre kunder.

Hvordan jobber dere i dag? Hvordan skulle dere ønske at dere jobbet? Hvordan kan dere jobbe? Dette er noen av spørsmålene vi stiller og utfordrer deg som kunde med. Slik vi tenker, finnes det alltid et potensiale for bedre og enklere metoder for å utføre de ulike arbeidsoppgavene.

Er dere riktig lisensiert? Har dere infrastruktur og programvare til å komme dit dere vil ? Er nettverket skalert med tanke på trafikken? Er sikkerheten ivaretatt? Har utstyret gått ut på garanti? Har brukerne det verktøyet de trenger? 

Våre konsulenter avdekker nødvendige tiltak gjennom en fullstendig helsesjekk. Strategien utvikles basert på denne sjekken før den kvalitetssikres av våre tekniske fagkonsulenter og prosjektledere. Etter at strategien er implementert må den evalueres og videreutvikles. Etter hvert som den teknologiske utviklingen går fremover, sørger vi for at du har tilgang til nødvendig kompetanse og teknologiske verktøy.

I møte hos Netsolution

Vår prosess sammen med deg

  • Analyse av arbeidsmetodikk og kartlegging av behov
  • Helsesjekk av infrastruktur, sikkerhet og nettverk
  • Utvikling av konsept
  • Prosjektering og implementering
  • Kvalitetssikring, evaluering og videreutvikling

Lexow AS

Vi er et firma med i overkant av 40 databrukere hvor omtrent halvparten er selgere ute på veien eller på hjemmekontor. Med et slik oppsett er vi helt avhengig av en stabil og oppdatert driftsplattform.

Vi har vært veldig fornøyd med overgangen fra tidligere IT-partner til Netsolution. Netsolution har i dag et totalansvar for hele vår IT-plattform og utfører denne oppgaven med stor profesjonalitet.

Alle ansatte hos oss verdsetter den tjenesten Netsolution utfører, vi opplever at de gangene vi har problemer så kommer løsningene raskt på plass og vi får den hjelpen vi trenger allerede ved første kontakt. Netsolution er løsningsorienterte, høyt kvalifiserte, oppdatert på nye løsninger og er en god match for oss.

Ring meg gjerne for spørsmål i sakens anledning – 915 49 739

Christoffer Trebler
Logistics Manager
Lexow AS