Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Netsolution samler inn og bruker personopplysninger i vår virksomhet.

Netsolution, ved daglig leder Espen Slotsvig, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi i våre service- og driftsavtaler med kunder også kan behandle personopplysninger, men da som databehandler.

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.netsolution.no

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Via vår nettside hentes det inn personopplysninger dersom du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema, påmeldingskjema kurs eller seminarer eller opplysninger som gis oss via support/fjernhjelp. Via vårt kontaktskjema innhentes personopplysninger som navn og e-post, men det kan også være andre personopplysninger du gir fra deg i feltet «hva kan vi hjelpe deg med». Ved påmelding kurs eller seminarer henter vi inn opplysninger om navn, telefon og e-post.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av opplysningene er som regel samtykke fra den enkelte, eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

E-post og telefon

Netsolution benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid som ledd i kommunikasjon med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører. Ved bruk av e-post vil vi kunne behandle personopplysninger som lagres i våre systemer. Det samme gjelder ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger journalføres. Dette kan være opplysninger som navn, telefon og e-post. Dette er opplysninger vi gjerne trenger for å oppfylle en forpliktelse overfor den registrerte, hvor det rettslige grunnlaget for behandling enten er etter samtykke eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

Nyhetsbrev og invitasjoner

Som et tilbud til våre kunder, leverandører og potensielle kunder sender vi ut informasjon som nyhetsbrev, informasjon om arrangementer, tips og råd per e-post. Dette er informasjon du mottar fordi du har registrert en e-post adresse hos oss og samtykket til at vi kan sende deg slik informasjon. E-post adressen lagres i vårt kundestøttesystem og slettes når du sier opp abonnementet.

Sosiale medier

Netsolution er på Facebook og Linkedln. Ved besøk på vår profil kan du få tilgang til blant annet artikler, seminar og kurs, råd og tips. Dersom du ønsker å registrere deg hos oss vil du bli henvist til vår nettside for registrering. Vi gjør oppmerksom på at bruk av Facebook og Linkedln følger personvernerklæringen/policy til det sosiale mediet du besøker.

Bruk av informasjonskapsler

Netsolution samler inn opplysninger om besøkende på www.netsolution.no ved bruk av informasjonskapsler og gjennom bruk av analyseverktøyet Google Analytics. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på din pc. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider som blir besøkt på nettstedet.

Opplysningene som vi innhenter er informasjon som ikke kan spores til deg som person. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. I tillegg vil det også kunne brukes i forbindelse med markedsføring av produkter og tjenester.

Opplysningene behandles i ikke identifiserbarform, dvs at de innsamlede opplysningene ikke vil knyttes til deg som person. Informasjonen som innhentes under besøket ditt blir videresendt og lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut enkeltvis. Informasjon fra Google Analytics utleveres ikke fra Netsolution eller Færd AS til andre aktører. Google kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Googles vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google besitter. Les mer om Google Analytics her.

De fleste nettlesere er innstilt til automatisk å akseptere cookies. Du kan reservere deg mot bruk av cookies ved å endre innstilling i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du velger å skru av støtte for cookies. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no.)

Våre leverandører

Netsolution benytter seg av eksterne leverandører som er databehandler. Færd AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Syse AS leverer og drifter serveren nettstedet ligger på. Både Færd AS og Syse AS vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere i Norge som driftes av Syse AS. Det er kun Netsolution, Færd AS og Syse AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og gjennomfører til enhver hver tid nødvendige tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene.

Det registreres ulike typer personopplysninger i vårt kunde, support- og forretningssystem. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. I forbindelse med inngåelse av kjøpekontrakter og tjenestekontrakter lagrer vi også opplysninger som fødselsnummer, bankkonto og forsikringspolise.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i tråd med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning.

Netsolution tar sikkerhet på alvor og gjennomfører jevnlig kontroller for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene.

Sletting av personopplysninger

Netsolution tilstreber seg til å ikke oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg, eller så lenge vi har samtykke fra deg til å behandle opplysningene.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil behandle personopplysninger så lenge vi har rettslig grunnlag for det, som regel består i samtykke, etter avtale eller hvor annen lovgivning pålegger oss å oppbevare opplysningene.

Dine rettigheter

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av opplysningene vi behandler. Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til Netsolution på en av følgende; mail til post@netsolution.no, ringe oss via vårt sentral 91911000 eller besøk oss på www.netsolution.no.Vi gjør videre oppmerksom på at dersom du mener vår behandling er i strid med gjeldende personvernlovgivning kan dette klages inn til Datatilsynet.

Våre konsulenter har i gjennomsnitt vært en del av Netsolution i ti år. Dette er langt over snittet i bransjen og et tegn på kvalitet og kundetilfredshet.

Bestill konsulenttjenester

Intep AS

Intep ble etablert i 1996 og er i dag en betydelig leverandør av gulvtjenester som installering av linoleum, vinyl, parkett, tepper, teppefliser, gummi og nødvendig underbehandling.  Det er i dag 25 medarbeidere i selskapet fordelt på kontor, lager og byggtapetserere.

Vi har vært leverandør av IT-tjenester til Intep siden 2003. 

Daglig leder i selskapet, Pål Sandboe legger vekt på å utvikle samtlige medarbeidere etter markedets behov og fremtidens krav til kunnskap og kompetanse.

I en hektisk hverdag er også IT blitt forretningskritisk for å oppnå effektivitet. Netsolution har ansvaret for at IT-løsningene fungerer og er en stabil leverandør som både gir oss råd og lytter til oss som kunde.

Pål Sandboe, daglig leder Intep AS.