De siste årene har antall trusler og alvorligheten av angrepene økt. For å minimere risikoen for at din bedrift blir rammet, er det kritisk med gode sikkerhetsløsninger, opplæring og bevissthet.

Menneskelig risikohåndtering handler om å øke bevisstheten for IT-sikkerhet for ansatte og ledere. Det handler om vite hvilke risikoer som brukerne er mest sårbare for, og sørge for å tette de potensielle sikkerhetshullene
menneskene i bedriften kan skape.

 

jeg vil gjerne bli kontaktet om sikkerhet jeg vil gjerne bli kontaktet om sikkerhet

Tidligere var de IT-ansvarlige sin oppgave å anskaffe kunnskap om IT-sikkerhet og kontrollere at dette ble fulgt. Slik er det ikke lenger, nå bør alle i bedriften ha kunnskap og bevissthet om å sikre bedriften mot IT-relaterte trusler. IT-sikkerheten er aldri sterkere enn det svakeste leddet, og en liten glipp kan ha alvorlige konsekvenser.

Hva inngår i løsningen?

Sikkerhetsopplæring

Et personlig  tilpasset og automatisert opplæringsprogram, overvåker, identifiserer og analyser hver enkelt bruker sin sikkerhetsrisiko.

Basert på dette, sendes korte og interaktive kurs automatisk til brukeren. På denne måten kan man kontinuerlig øke kunnskap og bevissthet på en effektiv måte.

Phishingsimuleringsprogram

«Phishing» er et uttrykk som benyttes i tilfeller der noen forsøker å svindle til seg sensitiv informasjon. Dette er en meget utbredt form for dataangrep.

Løsningen distribuerer simuleringer av phishing-angrep for å styrke brukernes evne til å gjenkjenne og håndtere forsøk på phishing. Brukerne følges opp med kurs etter øvelsen.

Dark web overvåkning

Det er ikke uvanlig at e-postinformasjon blir lekket på nettet, på grunn av 3. parts databrudd. Løsningen overvåker og rapporter når og hvorfor dette skjer.

Med denne løsningen får du full oversikt over hvilke ansatte det gjelder og hvilken
informasjon som er på avveie. På denne måten kan man hindre at informasjonen blir utnytte i tide.

Policy- og retningslinjehåndtering

Løsningen sørger for å oppdatere alle brukere om endringer i retningslinjer og prosedyrer for       IT-sikkerhet. På denne måten kan man sikre seg at alle har lest og signert på bedriftens rutiner.

Denne tjenesten effektiviserer og automatiserekommunikasjon og brukergodkjenning, og gir
brukerne mulighet til å sette seg inn rutinene, før de eventuelt godkjenner.

Risikorapportering

Det å øke bevissthet og kunnskap rundt risiko og IT-sikkerhet forutsetter at det kan måles over tid. Løsningen genererer rapporter som gir bedriften sikkerhet-skår på hver enkelt ansatt og bedriften som en helhet.

Sikkerhets-skåren baserer seg på løpende kursresultater, phishingsimulering og hendelser rundt sikkerhetsbrudd. På denne måten kan man også måle utviklingen i bedriften.