Våre grunnleggende behov for å lage, lagre, dele og gjenfinne papirbasert og elektronisk informasjon skaper utfordringer, krever tid og er kostbart uten gode digitale løsninger.

Våre løsninger forenkler og forbedrer ulike prosesser, fjerner manuell håndtering og kvalitetssikrer rutiner basert på de verktøyene og den teknologien du kjenner fra før. På denne måten ivaretar vi det viktigste rundt digitalisering, at det faktisk er lettere og raskere enn å gjøre det manuelt.

Utskrift og dokumentløsninger

I de aller fleste bedrifter er det ikke tilgangen på informasjon som er utfordrende, men å håndtere det på en effektiv måte. Det papirløse samfunnet er enda ikke en realitet. Mange opplever utfordringer når digital informasjon, skal kombineres med papirbasert informasjon. Ofte mister man oversikt og som regel bruker man masse tid på manuelle prosesser når man skal håndtere dette. Moderne teknologi kan gjøre det enkelt og raskt å produsere, dele og arkivere papirbaserte dokumenter. Våre løsninger for utskrift og dokumentløsninger hjelper deg med å forenkle disse prosessene, slik at du kan bruke produktiv tid på verdiskapning for bedriften. Vi kan lære deg mer om hvilke muligheter som finnes for utskrift og dokumentløsninger.

Les mer om utskrift og dokumentløsninger

Dokumentkontroll

I alle bedrifter inngås det avtaler av ulike typer, varighet, utløpsdatoer og verdier med ulike kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Over tid blir dette til en jungel av dokumenter og det er fort gjort å miste kontrollen. De økonomiske konsekvensene av manglende kontroll på bedriftens avtaler og forpliktelser kan være store. Ansatte må bruke produktiv tid på å lete, ugunstige/unødvendige avtaler løper videre, grunnlag for budsjettering blir svakere og man mister oversikt over verdiene i bedriften.

Høres dette kjent ut? Ta en kikk på vår løsning «Dokumentkontroll».

Les mer om Dokumentkontroll

Condifa

Condifa ble startet i 2003 av Olaf Silsand, baker, konditor og bransjemann gjennom mange år. i starten handlet det mest om bilde på kake og baser for iskrem. Etter hvert som årene har gått har vi knyttet til oss mange gode leverandører og utvidet produktspekteret gradvis. Vi har kunder over hele landet innenfor Ho-Re-Ca og bakeri.

Condia har hatt en utfordring i forhold til å kunne spore alle bestillinger, og har store mengder med ordrebekreftelser som det er viktig å gjøre søkbare. Disse dokumentene kommer med forskjellig antall sider pr ordre.

Netsolution og Best of Breed løste utfordringen vår ved å benytte programvare fra Nuance. Det er laget en innskanningsflyt som gjør at Condifa kan legge alle dokumentene i en skanner uavhengig av hvor mange sider hver enkel ordre består av. En automatisert arbeidsflyt OCR behandler alle dokumentene og leser ut ordrenummer på hvert dokument. Denne arbeidsflyten sørger deretter for at hver ordre blir slått sammen til et dokument, navngitt ihht til Condifa sitt behov og lagret i sharepoint. Siden alle dokumentene er OCR behandlet og lagret i arkiv kan de enket søke på hele innholdet i dokumentet.

Dette besparer mye tid på sortering av dokumenter før scanning. I tillegg er det enkelt å finne igjen det vi søker etter i dokumentet, samt at vi sparer mye plass til papirbaserte arkiver.

Samtidig er det en stor trygghet at det til enhver tid finnes en up-to date backup av alle våre innscannede data.